Çamlıdere

Müsellim Köyü

Müsellim Köyü, ilçenin kuzeybatısında, Bolu il sınırına yakın, 1764 metre rakımlı Aluçlualan Tepesi’nin güneybatı plato yamacında, 1340 metre rakımda, orman bitişiği köylerdendir....

Muzrupağacin Köyü

“Ağcain” ve “Ağcain Mudrıb/Muzrub” adı ile bilinen yerleşme, ilçenin güneybatısında, Aluç Dağı yamaçlarından beslenen ve Çamlıdere ilçe merkezinden geçen Acun Çayı vadisinde, ortalama 1080...

Meşeler Köyü

Eski adı “Mişeliler” ve “Mişeler” olan Meşeler Köyü, ilçe merkezinin batısında ve ilçe merkezine 3 km mesafede, çevre köylerini ilçeye bağlayan yol üzerinde orman...

Kuyubaşı Köyü

Eski adı “Kusura” olan Kuyubaşı Köyü, 1330 metre rakımda, ilçenin batısında, ilçe merkezine 14 km uzaklıkta, bölge ulaşım yoluna yakın ve orman bitişiği köylerdendir....

Kuşçular Köyü

Kuşçular Köyü, ilçenin kuzeyinde, 1410 metre rakımlı Erenler Tepesi’nin kuzey yamacında, Kızılcahamam-Çamlıdere karayoluna 1 km, ilçe merkezine ise 8 km mesafede orman bitişiği köylerdendir....

İnceöz Köyü

İnceöz Köyü, ilçenin güneybatısında, Bayındır Baraj Gölü’nün kuzeyinde, 1050 metre rakımda, Çay Deresi ve Güreş (Eşik) Çayı arasında bulunan yarımada üzerinde, orman bitişiği köylerdendir....

Güney Köyü

Güney Köyü, ilçenin güneybatısında, Bolu il sınırına yakın, 1245 metre rakımda, 1882 metre rakımlı Pınar Tepe yamaçlarından beslenen Damarası Deresi vadisinde, orman...

Gümele Köyü

Gümele Köyü, ilçe merkezinin güneybatısında, Çamlıdere Bayındır Baraj Gölü’nün güneybatısında ve yüksek plato düzlüğünde, Kızılcahamam ilçe sınırında, 1100 metre rakımda, orman bitişiği...

Elvanlar Köyü

Elvanlar Köyü, ilçenin güneybatısında, 1080 metre rakımda, Çamlıdere-Peçenek karayoluna 2 km, ilçe merkezine 15 km uzaklıktadır. Bükeler, Doymuş, Tatlak ve Sarıkavak köyleri ile komşudur....

Elören Köyü

Eski adı “Alınviran” ve “Elviran” olan Elören Köyü, ilçenin güneydoğusunda, Kızılcahamam ilçe sınırında, Aluç Dağı’nın güneyinde ve 1779 metre rakımlı Çorakdağ Tepesi’nin güneydoğu plato...